Restaurering av Natura 2000 området Ytteräng

Ut mot fårfjärden ligger Ytteräng, vårt natura 2000 område. Det är ett strövvänligt och vackert landskap med vidsträckta hagmarker och havsstrandängar. Här finns en värdefull mosaik av mer eller mindre öppen och kuperad hagmark. Området är artrikt med många och ovanliga fjärilar, kärlväxter och ängssvampar.

Markerna har lång beteskontinuitet, sannolikt med en äldre historia som slåtteräng. Naturtypen är en mosaik av hagmark bestående av havsstrandäng, öppen hage och trädklädd... hagmark. Den öppna hagmarken dominerar. Många små och stora hällar ger ett kuperat intryck. Mindre skogspartier, alkärr, fuktstråk och före detta åkrar som betas sedan länge ingår i hagen.

Trädskiktet i hagmarken domineras av martallar, björk, asp, ask och stora enar. Buskskiktet utgörs av slån och nypon och i fältskiktet växer t. ex. solvända, fältgentiana, blåsuga, kattfot, stagg, knägräs och Adam och Eva. Havsstrandängarna är belägna i små bukter mellan hällar, holmar och skogspartier.

Under hösten jobbas det hårt med att restaurera detta fantastiska område.

Välkommen ut att titta och att ströva i vårt fina område!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter