Restaurering av våtmarken Maren

Under hösten 2017 kommer våtmarken Stor Maren att restaureras genom programmet "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden." 

Våtmarker fångar upp näringsämnen och bidrar därför till att våra sjöar och hav blir mindre belastade. Våtmarken skapar också variation i landskapet vilket gynnar den biologiska mångfalden. En tredje fördel är att våtmarken fungerar som vattenmagasin vilket jämnar ut vattenflöden.  

Läs gärna mer om våtmarker hos Länstyrelsen och Jordbruksverket. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter