Allt fler handlar närodlat

Svenskarnas intresse för att köpa närodlad och ekologisk mat ökar. Det visar Jordbruksverkets undersökning om våra matvanor.
Mätningen har nu gjorts för fjärde året i rad via en webbpanel där drygt 2.000 personer svarat. Under de åren har fler blivit benägna att betala mer för svenska råvaror, och fler säger att de handlar närproducerat och ekologiskt.

Två av tre betalar gärna mer för svenska råvaror, och sex av tio köper närproducerat så ofta de kan. Det är en stor ökning sedan Jordbruksverkets senaste undersökning 2011. Och de tror att trenden kommer att fortsätta öka.

– Det är glädjande att se att intresset för svenska råvaror och förtroendet för svenska bönder är så stort. Det är viktigt inför framtiden då det skickar signaler om behovet av en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar matproduktion, säger Christina Nordin, divisonsdirektör med ansvar för frågor om hållbar mat på Jordbruksverket.

Intresse för närproducerat ökar
- 67 procent svarar att de gärna betalar lite mer för svenska råvaror jämfört med 53 procent år 2011.
- 69 procent svarar att de köper svenska råvaror i så stor utsträckning som möjligt jämfört med 60 procent år 2011.
- 61 procent köper närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt jämfört med 45 procent år 2011.
- 76 procent anser att svenska bönder producerar mat av hög kvalitet jämfört med 70 procent år 2011.
- Personer över 55 år är mest intresserade av att handla svenskt och närproducerat, särskilt kvinnor.
- Intresset skiljer sig också över landet. Norrlänningar är de allra mest positiva, enligt undersökningen.

Källa: Jordbruksverket samt svt.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter