“How can New Ruralism and Rural Urbanism contribute to the revitilization of our Countrysides and Food Systems?”  

Drömgården är inbjuden till seminariet  “How can New Ruralism and Rural Urbanism contribute to the revitilization of our Countrysides and Food Systems?”  som börjar idag för att träffa och lära av internationella experter som kommer att tala om:

- Vilka är nyckelfaktorerna som gör en landsbygd med tätorter attraktiv, levande och ekonomiskt livskraftig?

- Hur kan fysisk planering (bebyggelsens morfologi) bidra till en positiv utveckling i avfolkade byar och mindre städer?

- Hur kan vi skapa levande platser i rurala områden och vilken roll kan mat och jordbruk spela i detta?

- Hur kommer miljöförändringar och begränsade naturresurser att påverka hur vi lever, äter och arbetar i framtiden?

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter